• Niining panahon sa tingtugnaw ug sa pangilin.

    pag-amping sa usa ka matahum nga palibut sa imong balay uban kanamo!

    Mainit nga mga pagbati :)

    batang babaye gikan sa Mili Mili

Nindot kini tungod kay gihigugma naton kini!